LINH MỤC QUẢN NHIỆM

chahoangLinh mục Đặng Phượng Hoàng, Quản Nhiệm CĐ Thánh Phêrô Torrance :

Trước hết tôi kính gởi lời thăm hỏi đến quý ông bà, anh chị em Cộng Đoàn Phêrô – Torrance. Nguyện xin sự bình an của Chúa ở cùng tất cả.

Sực nhớ một chiều nắng hạ, tôi mang các thùng đồ vào nhà xứ St. Catherine-Torrance nơi được bề trên bổ nhiệm đến để phục vụ.

Phục vụ là điều tất yếu của Linh mục. Tông đồ của Chúa là vậy đó, chính Ngài nói: “Ta đến để phục vụ, không phải để được phục vụ.” Với linh mục, ngoài tác vụ các Bí tích còn có tinh thần sống đạo cho người giáo dân, gần gũi và thương giáo dân mình, tâm tính: “Tốt  lành – thánh thiện.” Khi đến bất cứ giáo họ nào tôi cũng thích sống gần với người giáo hữu, thăm người bệnh và người già yếu mong đem sự an ủi, niềm vui và tình thương của Chúa đến cho người.

Song, ngoài tôi còn có Ban Thường Vụ và Ban Hội Đồng Mục Vụ (nói chung), chúng tôi cùng nhau phục vụ Cộng đoàn dân Chúa. Phục là hy sinh cho người;  tuy nhiên không ai là người hoàn hảo, khó làm vừa lòng hết – có khi sơ xuất là sự vô tình. Nhưng tôi tin rằng anh chị em là người đạo đức –  thánh thiện bỏ qua dễ dàng. Chẳng những  thế mà anh chị em còn vun tinh thần sinh hoạt cộng đoàn, hội đoàn sống động hơn.

Fiesta sắp đến người người trong CĐ thường hăng hái tham gia. Năm nay fiesta đầu tiên của tôi và Tân Ban Thường Vụ tin rằng anh chị em cùng chúng tôi tích cực như trước. Mình giúp nhà Chúa ít, Chúa giúp nhà mình nhiều; mình cho Chúa một, Chúa cho mình gấp bội. Người cho có phúc hơn là nhận.

Chúng ta, những người con yêu của Chúa và Cộng đoàn là một đại gia đình, anh chị em chung sống một nhà: “Chị ngã em nâng”, cùng cho nhau tinh thần sống an vui, tính tình “Tốt lành – thánh thiện”.

Torrance, ngày 11 tháng 8 năm 2014

F.X Đặng Phượng Hoàng


Mừng 20 Năm Linh Mục cha Phanxicô Xaviê Đặng Phượng Hoàng – 2015