Photo Album Links Cộng Đoàn Phêrô Torrance: Now and Beyond Memory

2017 Nov 18. Cộng Đoàn Kính Mừng Mẹ Mân Côi & Các Thánh TỬ Đạo Việtnam  >>> https://photos.app.goo.gl/GIA8rLHUYSJYPOdF2

2017 Oct 1st. Cộng Đoàn Sinh Hoạt Giáo Xứ St. Catherine Fiesta  >>> https://photos.app.goo.gl/xTRsmlePCCacDA5q2

Khai Giảng TTGLVN & TNF, Cộng Đoàn Mừng Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh 9/09/2017 >>> https://photos.app.goo.gl/LQhge0olpjBSufDi1

LMTT & anh Vincente Phạm Bảo Thạch August 13 2017 >>> https://goo.gl/photos/Sd1oM6SyZFhVwshY8

Ultreya Cursillo TGP-LA  June 2017 >>> https://goo.gl/photos/Uvw7jFnduf8rAGENA

2017 June – Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô & Cộng Đoàn Sinh Hoạt >> https://goo.gl/photos/s9V6U5bKKbbZhQDT7

Photo & Sinh Hoạt CĐ tại Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2017 by Bảo Trần >>> https://goo.gl/photos/bLWkN6DXFgqdbbFb6

2017 TTGLVN & TNF Mừng Sinh Nhật 27 Năm – March 25, >>> https://goo.gl/photos/wCynZyx5ASL5hkhKA

2017 Retreat First Holy Communion – 23 Em Lớp Rước Lễ Lần Đầu CĐ Phêrô Torrance (Khóa 2016 – 2017) March 11>>> https://goo.gl/photos/aP9sqmwiUGWdSsne7

2017 Mừng Tết Đinh Dậu – Feb.04>>> https://goo.gl/photos/giePCC4q3pj4J7JB8

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Lễ Bổn Mạng – Jan. 2, 2016 >>> https://goo.gl/photos/4V7ybQF5yYAwm5gV8

2017 Hội Các Bà Mẹ Mừng Bổn Mạng – Jan. 7, >>> https://goo.gl/photos/HSp8NZpLGR5ksyj27

2016 Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam – Nov. 12 >>> https://goo.gl/photos/qy8FL2bbjfFvHaEW8

2016 Rước Mẹ Mân Côi – Oct 29 >>> https://goo.gl/photos/w6P3D1FvCgr6DDmMA

2016 St. Catherine Laboure ‘s Fiesta >>> https://goo.gl/photos/k64YLDsTCTyx9iKy5

Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016 – Vô Địch: Đội Thánh Phêrô – Torrance >>> https://goo.gl/photos/vV4ZhmMhQnwjSu1r7

Trung Tâm Giáo Lý Việt ngữ & Thiếu Nhi Fatima Bế Giảng Năm 2016 >>> https://goo.gl/photos/22RiGmLF4k7z8NBS9

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể – May 28, 2016 >>> https://goo.gl/photos/kC3LWkiNscNnZDedA

Ca Đoàn Thánh Linh May – 14, 2016 >>> https://goo.gl/photos/WgZ9eZ4SFqNw2SVdA

Rước Kiệu Mẹ Maria Tháng Hoa May 7, 2016 >>> https://goo.gl/photos/M3mzStQvuNs5uXTGA

Hội Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu 4/09/2016 >>> https://goo.gl/photos/C6iUeJqXtTL18qbPA

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót Kỳ 16 – April 4, 2016 >>> https://goo.gl/photos/Hfi8jgpFCSH4A9vN7

Tân Tòng, Mừng Lễ Phục Sinh và Tuần Thánh – 3/25/2016 >>> https://goo.gl/photos/Hr9tmB2dyncTb7aPA

2016 Tân Tòng CĐ Phêrô >>> https://goo.gl/photos/VYxeE74o7VW6Lx138

2016 TTGLVN & TNF 26th Birthday >>> https://goo.gl/photos/n9wwYDHLo9XV18U38

Lễ Lá 3/19/2016 >>> https://goo.gl/photos/fgdsLr5kjc5VQAPv9

2016 First Holy Communion Retreat Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance >>> https://goo.gl/photos/dEXS2ut7ZDBzC7M89

Cộng Đoàn Mừng Xuân 2016 >>> https://goo.gl/photos/KSeaEhVDV7Q3Jd4i9

Mừng 20 Năm Linh Mục cha Phanxicô Xaviê Đặng Phượng Hoàng – 2015 >>> https://goo.gl/photos/iVdRNbqhzmtgbVdM6

Rước Kiệu Mẹ Mân Côi – St. Catherine CĐ Thánh Phêrô Torrance  10/31/2015 >>> https://goo.gl/photos/yNfKJ4hu17PAbCym8

2015 St. Catherine ‘s Fiesta >>> https://goo.gl/photos/4BgfEC3rcVeL4PcW9

Thánh Lễ Khấn Dòng & Tiệc Mừng Love Holy Cross 7/18/2015 tại St. Catherine Labore – Torrance >>> https://goo.gl/photos/rnGgoe9Kup7vFTxB9

Trại Hè 2015 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles >>> https://goo.gl/photos/4BVcRMtxoGxe5mnQ8

Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô 6/27/2015 >>> https://goo.gl/photos/Xwq6t8SrQK7uR4La7

LMTT Mừng Quan Thầy 6/13/2015 >>> https://goo.gl/photos/RnEdvEJdj3s3u1AFA

Liên Nhóm Cursillo (Hội Kitô Giáo) Cộng đoàn Thánh Phêrô Torrance 6/20/2015 >>> https://goo.gl/photos/HtdkPtP6r3vxnLT47

Mừng 25 Năm Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ & Thiếu Nhi Fatima 6/06/2015 >>> https://goo.gl/photos/7G6bUSkT7atcXWRV7

Ca Đoàn Thánh Linh Mừng Lễ Bổn Mạng 5/23/2015 >>> https://goo.gl/photos/HckwdwVTsyFvJAJo9

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Rước Kiệu Tháng Hoa – May 2, 2015 >>> https://goo.gl/photos/Zx4tw6Xot5Rs5Z5CA

Mừng 20 Năm Hội Ơn Thiên Triệu CĐ Phêrô Torrance 4/11/2015 >>> https://goo.gl/photos/ePU3LVRS83iWYwGw7

Tân Tòng & Mừng Phục Sinh CĐ Phêrô 4/15/2015 >>> https://goo.gl/photos/VCJLWQs9gzvLPDcq9

25 Year Anniversary TTGLVN  & TNF CĐ Thánh Phêrô Torrance >>> https://goo.gl/photos/8wXQbCkyT68efDJ37

Cộng Đoàn Mừng Xuân Ất Sửu 2/28/2015 >>> https://goo.gl/photos/iN63xSPztyDMqtZp6

Các Bà Mẹ Công Giáo Jan 3, 2015 >>> https://goo.gl/photos/BmGmXsooR9kPiY4K6

Lễ Thánh Gia 2014 >>> https://goo.gl/photos/f4K28T4cNqZM6MEd9

Noel 2014 >>> https://goo.gl/photos/tx7Gr4btstsXNJhU7

Mừng Sinh Nhật Thầy Chí Thánh Giêsu Dec. 20, 2014 >>> https://goo.gl/photos/caPbXPZy3d3M6Z5w9

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – November 8, 2014 >> https://goo.gl/photos/ubL5JAoXGz7VX6rDA

Rước Kiệu Mẹ Mân Côi 10/25/2014 >>> https://goo.gl/photos/hmmNGTa1FuH5ynF56

Tân Tòng Teresa Nguyễn Thị Gái >>> https://goo.gl/photos/MaXABE7NsBZ6k4DZ8

Fiesta St. Catherine Labouré  Oct. 3-5, 2014 >>> https://goo.gl/photos/DaNTJ3s4rWVxew1r5

Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ & Thiếu Nhi Fatima Khai Giảng Khóa 2014 – 2015 >>> https://goo.gl/photos/9TdHmmAKUJKMCKmo6

Cộng Đoàn Sinh Hoạt 8/15/2014 >>> https://goo.gl/photos/2aJQM5R1fo8dppqK7

Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance >>> https://goo.gl/photos/pret2hQuUBtMtZaU9

Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ 6/28/2014 >>> https://goo.gl/photos/rXRCe7K3NSrAVrpB6

LMTT Mừng Lễ Bổn Mạng 6/14/2014 >>> https://goo.gl/photos/DAjSSPfy64o3gfKL9

Sinh Hoat Cộng Đoàn & Ca Đoàn Thánh Linh >>> https://goo.gl/photos/h7oG3nwbUYa6vpdp9

Rước Kiệu Mẹ Maria – Tháng Hoa Thứ Bảy 5/31/2014 >>> https://goo.gl/photos/WJPJNQkxKwzwPhMf7

Bế Giảng Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ & Thiếu Nhi Fatima, 5/17/2014 >> https://goo.gl/photos/VYZ8UbtRraeNvCEWA

First Communion – May 10, 2014 tại Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance >>> https://goo.gl/photos/2ao7CoFyQYtnCayj7

Người Mới, Gia Đình Mới – Tân Tòng 2014 >>> https://goo.gl/photos/chXCX7SAtnqb6JGR7

24th Birthday TTGLVN & TNF CĐ Thánh Phêrô Torrance – March 29, 2014 >>> https://goo.gl/photos/Pxuhm8Q5H2vV1hkk6

Cộng Đoàn Phêrô Torrance Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 >>> https://goo.gl/photos/UtSTEjShxDvtsNuX8

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance Mừng Lễ Bổn Mạng January 4, 2014 >>> https://goo.gl/photos/vr7MASf96SQuwpE27

Sinh Nhật Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, Dec. 21, 2013 >>> https://goo.gl/photos/Q2B6RESeLWtqK5i36

Hội Đền Tạ Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội Dec 7, 2013 >>> https://goo.gl/photos/sfTuDU5qiG7BaBTj7

Nghi Thức tân Tòng Nov. 2013 >>> https://goo.gl/photos/jTvBRZSdpdV64aJ79

Hội Legio Mariae CĐ Thánh Phêrô mừng 26 tuổi, 10/19/2013 >>> https://goo.gl/photos/uEyUTEmDN21LChNp8

Fiesta  September 27-29, 2013 >>> https://goo.gl/photos/fYJpjyN7tihx118o9

Khai Giảng Niên khóa 2013 – 2014 >>> https://goo.gl/photos/Zb4awgpeaQ7B7cyR8

LMTT, thăm viếng đoàn viên thuộc CĐ Thánh Phêrô Torrance 7/28/2013 >>> https://goo.gl/photos/kKBPH6sGdcT2LXgp9

Fatima CĐ Thánh Phêrô Torrance,Trại Hè Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles tại Lake Perris 2013 >>> https://goo.gl/photos/1oBvTVhEEDpfiGEZ8

Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô tông đồ, CĐ Thánh Phêrô Torrance June 29, 30, 2013 >>> https://goo.gl/photos/85Y6X8qAEhPLMnWQ9

Liên Minh Thánh Tâm CĐ Thánh Phêrô Torrance June 16, 2013 >>> https://goo.gl/photos/Rf2cNbDEHrp9gefT7

Mừng Lễ 27 Năm Linh Mục cha GB. Võ Hồng Khanh 6/02/2013 >>> https://goo.gl/photos/w6crXuJYJRFNDRVy6

Rước Kiệu Mẹ Maria (Mẹ La Vang) CĐ Phêrô Torrance 5/25/2013 >>> https://goo.gl/photos/v83B9n37Tn1dvgEU9

Bế Giảng May 18, 2013 – Niên Khóa 2012 – 2013 >>> https://goo.gl/photos/4KzinxwpySKhyGZi8

First Communion May 11, 2013 – Rước Mình Thánh Chúa Lần Đầu >>> https://goo.gl/photos/Mbv1aogWSjLCV3Bw9

Hội Ơn Gọi và Ơn Thiên Triệu CĐ Phêrô Torrance 4/06/2013 >>> https://goo.gl/photos/rB2Ua9FMdWnuAxgC6

23rd Birthday TTGLVN & TNF tại CĐ Thánh Phêrô Torrance thuộc TGP-Los Angeles>>> https://goo.gl/photos/WbUtWkE1bM92c4NS8

Cursillo tại CĐ Phêrô Torrance, Họp Liên Nhóm Phêrô và Maria Nữ Vương – 3/09/2013 >>>> https://goo.gl/photos/ga9Xj1cRK2qkcmrEA

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 – do Cha Giuse Hồ Anh Nghĩa, Dòng Chúa Cứu Thế, thuyết giảng >>> https://goo.gl/photos/hUmCHcd52EQ6XDsL9

Ơn Thiên Triệu 3/3/2013 >>> https://goo.gl/photos/5H99GCFFehfv2hDx8

Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam 11/19/2011 >>> https://goo.gl/photos/b3z3qwAtRDUo3Vcn6

21 Birthday Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ & Thiếu Nhi Fatima Mar 26, 2011 >>> https://goo.gl/photos/ctJM7Js6TG4ieFuS7

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Meeting Mar 27, 2011 >>> https://goo.gl/photos/4nDpGUjTrJEAngYQ9

Retreat Rước Lễ lần Đầu March 5, 2011 >>> https://goo.gl/photos/4nYNE4o2csp42pZo7

Tết Feb. 5, 2011 Tân Mạo >>> https://goo.gl/photos/yPPxrdX4obT1tUhu5

Noel Dec 24, 2010 >>> https://goo.gl/photos/CZZmDv3Zt1mVW6Et9

Fiesta 2010 >>> https://goo.gl/photos/e6TuJEs9qvL2vjRy7

St Catherine Fiesta 2009 >>> https://goo.gl/photos/rrKZ8rdp8Zi6eu6w8

Lễ Quan Thầy Liên Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo TGP- Los Angeles,  August 29 2010 >>> https://goo.gl/photos/StEBysB5Mbgog7L27

New year 2010 Cộng Đoàn Phêrô >>> https://goo.gl/photos/TevFZDZUFsoDjhMM8

Photo Trung Tâm Giáo Lý Việt Ngữ – Thiếu Nhi Fatima 20 Years Anniversary in 2010 & beyond Memory:  >>> https://goo.gl/photos/3wwPfpLCw2si83Mx9

 

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

2016 lctxNĂM THÁNH VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT
 ( Bắt đầu từ mồng 8 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016)

(Logo của Năm Thánh Lòng Thương Xót là một minh họa tuyệt vời. Chúa đã trở nên giống hệt con người. Mặt Chúa và mặt người giống hệt nhau. Huống về nhau. Đến nỗi có chung một con mắt. Để từ nay Thiên Chúa nhìn con người bằng chình mắt của con người. Để cảm thông với con người. Để yêu thương con người. Để hoán cải con người. Để từ nay con người nhìn vũ trụ bằng đôi mắt của Thiên Chúa. (Trích bài giảng của Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Đan Viện Châu Sơn.)

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

(Bản dịch tiếng Việt đã được các Đức Giám mục Việt Nam chấp thuận )

Ly Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dy chúng con phi có lòng thương xót như Cha trên tri, và ai thy Chúa là thy Chúa Cha.

Xin t cho chúng con thy dung nhan ca Chúa và chúng con s được cu đ.
Ánh mắ
t đy yêu thương ca Chúa đã gii thoát ông Giakêu và thánh Mátthêu khi ách nô l bc tin; làm cho người đàn bà ngoi tình và thánh Mađalêna không còn tìm hnh phúc nơi loài th to; cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chi Chúa, và ha ban thiên đàng cho k trm có lòng hi ci.

Xin cho chúng con được nghe nhng li Chúa đã nói vi người ph n Samaria, như th Chúa đang nói vi mi người chúng con:
“Nế
u con nhn ra hng ân ca Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mt hu hình ca Chúa Cha vô hình, Đng biu l quyn năng ca Ngài trước hết bng s tha th và lòng thương xót:

Xin làm cho Hi Thánh phn chiếu gương mt hu hình ca Chúa trên trái đt này.
Chúa là Đấ
ng phc sinh vinh hin.

Chúa đã mun các tha tác viên ca Chúa
cũng mặ
c ly s yếu đui đ có th cm thông vi nhng người mê mui lm lc, xin làm cho tt c nhng ai tiếp cn vi các ngài đu cm thy h đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và th tha.

Xin sai Thn Khí Chúa đến xc du thánh hiến mi người chúng con, đ Năm Thánh Lòng Thương Xót này tr thành năm hng ân ca Chúa cho chúng con; và đ Hi Thánh Chúa, vi lòng hăng say mi, có th mang Tin Mng đến cho người nghèo, công b s t do cho các tù nhân và nhng người b áp bc, tr li ánh sáng cho k mù lòa.

*

Ly Chúa Giêsu,
nhờ
li chuyn cu ca Đc Maria, M ca lòng thương xót, xin ban cho chúng con nhng ơn chúng con đang cu xin.
Chúa là Đấ
ng hng sng và hin tr cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thn đến muôn đi. Amen.

Đức giáo hoàng Phanxicô

Ban Tân Tòng & Rửa Tội

tanTong1

Ban Trị Sự:

Trưởng Ban: Ông Võ Thành Bút – vothanhbut@yahoo.com – Điện thoại: (310) 951-9256

phó ban: thầy phó tế, Nguyễn Ngọc Long – E-mail: lopthanhkinh@yahoo.com – Điện thoại: (310) 715-2642

Giáo Lý Tân Tòng & Rửa Tội Thiếu Nhi Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance, TGP-Los Angeles California USA

TanTong

bà Nguyễn Thị Gái đã vào Vườn Nho của Thiên Chúa vào chiều Thứ Bảy ngày 11-10-2014, do chính Linh Mục Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long (cũng là người con của Cộng Đoàn) làm Phép Rửa Tội cho Bà (photo by Bảo Trần)
*****
Chuyện Kể Trong Đêm
Vũ-Thanh
Sau nhiều tuần lễ lẫn tránh, tối nay bà xã thúc cùi chỏ và nhắc: em không quên đâu, mấy tuần qua em tha cho anh đó, đêm nay anh phải tiếp tục việc anh đã hứa. Vâng, anh chiều theo ý em ngay :
1- Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay Có Gì Lạ ?
Hôm nay anh kể cuộc sinh hoạt của các anh chị Dự Tòng nhé. Buổi sinh hoạt hôm đó rất sinh động ví có sự tham dự của Hội Đền Tạ, Hội Ơn Thiên Triệu và ban Lòng Chúa Thuơng Xót. Các anh chị Dự Tòng, sau khi nghe bài Phúc Âm theo thánh Luca(1,39-56) đa có những cảm nghiệm rất chân tình qua lời phát biểu của em Thái Sơn : cần phải cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều và liên tục. Thêm vào đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Khôi, anh chị Hưng Là cũng chia sẻ hành trình Đức tin của mỗi người trong suốt cuộc đời. Tất cả đều nói lên sự yếu đuối của con người và con người phải cầu nguyện liên tục thì Thiên Chúa sẽ bổ dưỡng. Trong dịp nầy, anh chị Hưng Là cũng chia xẻ về Lòng Thương Xót Chúa và đã trao tặng cho mỗi anh chị Dự Tòng một cỗ Tràng Hạt, để anh chị Dự Tòng gôm vào hành trang của mỗi nguời trong cuộc sống Đức Tin. Ông Hùng đã huớng dẫn các anh chị Dự Tòng cách xử dụng chuổi Mân Côi. Ông Hoàng cũng đã nói lên tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con nguời qua chuổi Mân Côi. Đặc biệt hôm nay có sự tham dự của bà Luyện và bà Hoàng là những nguời đã lo bữa ăn trưa cho các anh chị Dự Tòng vời món bánh cuốn nóng hổi làm tại nhà. (còn tiếp)

TanTong2

Ơn Cứu Độ với người ngoại giáo

CỘNG ĐOÀN
Với Các : ANH CHỊ DỰ TÒNG
( tiếp theo 2)
Đúng theo chương trình, các anh chi Dự Tòng và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã có mặt tại phòng sinh hoạt Việt Nam lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, ngày 27-3-2011. Tất cả quây quần bên ngọn nến và Phúc Âm mở sẳn. Mọi người như một, tất cả đều thinh lặng, mở rộng tâm hồn, đón nhận Chúa Thánh Linh, để Chúa làm việc với mọi người trong buổi họp mặt hôm nay.
Trong ngày Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, người đại diện nhắc lại về cách thức mở Phúc Âm, học hỏi Lời Chúa và ý chỉ của Giáo Hội trong tuần lễ này qua hai Bài Đọc và Bài Phúc Âm (Chúa Giê-su với người Samari). Tất cả những người có mặt đã mở rộng cõi lòng, đón nhận lời Chúa và chia xẻ những cảm nghiệm riêng tư của từng cá nhân. Tiếp đến người đại diện cho trích đoạn Phúc Âm Chúa Giê-su cho ông Lazarô từ cõi chết sống lại theo Phúc Âm Thánh Gioan. Sau những giây phút thinh lăng để các anh chị suy niệm, tất cả đã nói lên một niềm tin chung đó là: Có ĐứcTin là Có Tất Cả. Trong số các Dự Tòng có mặt hôm nay, em Nguyễn Thái Sơn, dự bị cho năm sau, đã nói lên một cảm nghiệm rất sâu sắc, em đã nhận thấy một niềm tin “ Chưa Hoàn Toàn” của hai chị em Mác-ta và Maria, nhưng vì Lòng Thương của Chúa Giê-su, Người đã cho em của hai bà sống laị từ cõi chết. Một sự đồng cảm đã khơi dậy trong lòng những người hiện diện, tất cả đều cám ơn bạn Thái Sơn. Mọi nguời cảm nhận mình yếu đối, đức tin còn non kém, nhưng nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa, đã được nhiều ân sủng, nhất là ơn Đức Tin để có ngày hôm nay.
Qua phần thứ ba của buổi gặp mặt là là phần chia xẻ của Hội Các Bà Mẹ Cộng Giáo với các anh chị Dự Tòng.. Hiện diện trong buổi gặp gở nầy là chị Đào, hội trưởng và bà Cố Ngại. Tuy chỉ có hai người đai diện, nhưng chị Hội Trưởng đã dẫn đưa các anh chi Dự Tòng theo dõi từng bước hoạt động của hội tại Cộng Đoàn cũng như tại Tổng Giáo Phận Los Angeles. Chị đã phân tích những quyền lợi và nghiã vụ của mỗi hôi viên. Đặc biệt Bà Cố Ngại và chị Đào đã lần luợt chia xẻ về sự hữu hiệu của việc hiệp thông cầu nguyện. Hai người đã đưa ra những sự kiện cụ thể trong cuộc sống hiện tai, ngay trong Cộng Đoàn nhà. Chính nhờ cầu nguyện, và hiệp thông từ cá nhân, đến gia đình, hội đoàn, cộng đoàn, mà Thiên Chúa, đã chửa lành phần xác và phần hồn cho nhiều người.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Sau đó mọi người cùng thưởng thức món xôi đậu đen mà Hội Các Bà Mẹ Công Giáo khỏan đãi.
Torrance, ngày 28-3-2011
VTB

Ban Trị Sự:

Trưởng Ban:

Ông Võ Thành Bút

vothanhbut@yahoo.com

Điện thoại: (310) 951-9256

_______________________________________

phó ban
Anh: Nguyễn Ngọc Long
E-mail: lopthanhkinh@yahoo.com
Điện thoại: (310) 715-2642

Click the links below for more information:

1. Phần giới thiệu về Ban Giáo Lý TT & Rửa Tội.
2. Thông báo về việc rửa tội trẻ sơ sinh.
3. Lịch rửa tội trẻ sơ sinh vào mỗi Chúa Nhật thứ ba
trong tháng vào lúc 2:00 pm ( xin xem thông báo trên)
4. Hình ảnh sinh hoạt.
5. Thông báo.

CỘNG ĐOÀN
Với các ANH CHỊ DỰ TÒNG ( tiếp theo)
Đúng 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011, các anh chị Dự Tòng đã có mặt tại phòng họp Viêt Nam, nơi quen thuộc của các anh chị trong gần một năm qua. Có thể nói đây là nơi các anh chị gặp gỡ Chúa trong mỗi buổi sáng Chúa Nhật. Cho dù gặp những trở ngại nào, họ cũng tìm đến đây. Bằng chứng ngày hôm nay, một ngày mưa to gió lớn,, các anh chị cũng đội mưa mà đi. Tất cả những điều đó cũng nói lên phần nào, chỉ một phàn nào, Tin Mừng Thánh Gioan, đoạn 9 câu 1-41, đặc biệt trong câu kết, sau khi Chúa Giê-su đã trả lời dứt khóat “Không phải tội của anh ta, cũng chẳng phải tội của Cha mẹ anh ta nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được thể hiện nơi anh ta“. Một buổi sáng lạnh lẽo, động cơ nào đã đưa các anh chị đến đây, thay vì ngồi nhà xem TV hay vào rạp Xinê thoải mái hơn? Đó là vì lòng yêu mến Chúa, muốn học hỏi về Đức-tin. Được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần, các anh chị đã dứt bỏ sư yếu hèn của con người, để có một ngày với Chúa thật trọn vẹn.
Cánh cửa phòng hop mở ra, gây kinh ngạc cho các anh chị Dự Tòng, vì hôm nay, trong phòng họp nầy có sự hiện diện của đông đảo đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm. Ông Trưởng Ban Dự Tòng nói sơ qua lý do sự hiện diện bất ngờ nầy, và bắt đầu chương trình cầu nguyện, học hỏi Phúc Âm. Trước ngọn nến lung linh và Phúc Âm mở sẳn, mọi nguời quay quần bên nhau trong bầu khí thật ấm áp, mặc dù bên ngoài trời đang mưa, thứ ấm áp của một gia đình, gia đình của Chúa. Mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn, chan hòa trong tình thưong yêu của Chúa. Hạt giống Đức Tin đang nẩy nở trong lòng mọi người, nhất là các anh chị Dự Tòng.
Buổi cầu nguyện kết thúc, ông Truởng Ban Dự Tòng mời ông Đoàn Trưởng/LMTT công bố bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 9:1-41, tường thuật việc Chúa Giê-su chữa lành người mù bẩm sinh. Theo ông Trưởng Ban Dự Tòng cho biết, trong những tuần cuối cùng của hành trình học hỏi Phúc Âm, ông cho công bố trích đoạn Phúc Âm, để các anh chị Dự Tòng thông thạo về cách tra cứu Phúc Âm và một vài nguyên tắc căn bản để tìm hiểu Phúc Âm, đặc biệt với sự tham dự của những nguời đi truớc, góp ý và cầu nguyện cho các Dự Tòng. Tất cả được gói trọn trong ước mong giúp các anh chị Dự Tòng đầy đủ hành trang trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức. Đó cũng là lý do có sự hiện diện của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.
Sau khi ông Đoàn Trưởng giới thiệu về tôn chỉ và hoạt động của đoàn, các đoàn viên tham gia rất tích cực trong buổì họp mặt hôm nay. Trong tâm tình cởi mở và thương yêu của một gia đình, các đoàn viên lần lượt chia xẽ cùng các Dự Tòng những nỗi vui, những chuyện buồn của một người công giáo trong gia đình và ngoài xã hội, một xã hội vật chất, một xã hội có lối sống của “văn hóa sự chết”. Những đau khổ, những cám dỗ vật chất có thể vuợt qua được không ? vượt qua như thế nào ? Câu trả lời chính xác nhất là cầu nguyện và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Để minh chứng điều nầy, các đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm, đã không ngần ngại chia xẽ cuộc đời của mình: từ lúc trai trẻ, trở ngại trong việc tìm đối tưởng của tinh yêu, cưới nhau rồi không ít vấn đề phức tạp, bên cạnh những khó khăn trong cuộc sống vật chất. Có lúc cuộc sống vật chất lẩn tinh thần của họ tưởng như rơi xuống vực thẳm, nhưng nhờ Sự Tín Thác vào Thiên Chúa. Chúa đã nắm tay họ và đã đồng hành với họ trong suốt cuộc đời.
Như trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu đoạn Thánh Gioan ghi laị:” Chúa Giê-su với người Samari”. Chúa Giê-su đã nói “ Kẻ Gieo và Người Gặt Đều Vui Vẻ và Hạnh Phúc Như Nhau “, hôm nay Đoàn Liên Minh Thánh Tâm nói riêng và Cộng Đống dân Chúa nói chung họp cùng Thiên cung vui mừng với năm anh chị Dự Tòng. Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 12 giờ trưa sau khi chung vui với nhau trong bữa ăn nhẹ: xôi đậu xanh…và trái cây.( còn tiếp). VTB

CỘNG ĐOÀN
Với Các ANH CHỊ DỰ TÒNG
Trong đoạn Tin Mừng “Đức Giê-su tại Samari” thánh Gioan đã ghi lại lời của Chúa Giê-su “ Cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mứng”, Cộng đoàn dân Chúa vùng Torrance đã vui mừng trong tình yêu của Thiên Chúa khi đón nhận 5 anh chị Dự Tóng, đã được Thiên Chúa gieo hạt giống Đức tin vào lòng, trong ngày Chúa Nhật thứ I Mùa Vong năm 2010, đó là các anh chị:
1- Lâm Ngọc Trâm
2- Nguyễn Thị Bích Đào
3- Nguyễn Quốc Việt
4- Đỗ Huy
5- Lý Kim Đính
Kể từ hôm đó, căn nhà St Cathérine Labouré có thêm 5 nguời con, Cộng Đoàn có thêm 5 anh chị. Trong niềm vui nầy, mọi người đều quan tâm và lo lắng cầu nguyện, mong có cơ hội để chia xẽ.
Mỗi tuần lễ, các anh chị Dư Tòng, đã hy sinh buổi sáng Chúa Nhật cùng với đại diện Cộng Đoàn gặp gỡ để cầu nguyện xin ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng. Và từng bước, từng bước một, các anh chị đa học hỏi : Thiên Chúa là ai? tại sao mình có ở trên đời ? Bởi đâu mà mình đuợc ơn gọi làm con Thiên Chúa ? Hội Thánh Chúa là gì ? Hội Thánh thông công như thế nào ? Cuộc sống rồi sẽ ra sao ? Có phải chết là hết không ? v v Tất cả những nghi vấn các anh chị đã có từ trước, nay đã được Chúa Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn. Các anh chị là “ mảnh đất tốt”, hạt giống Đức Tin đã phát triển. Tưởng cũng nên thêm, trong khóa nầy còn có hai người bạn là :
1- Janine Trần
2- Andy Nguyễn
đã tham dự khóa rất tích cực và còn đóng góp nhiều ý kiến rất hữu ích trong hành trinh tìm hiểu Đức Tin. Tinh thần hăng say học hỏi và sống Lời Chúa của các anh chị Dự Tòng tiếp tục khi Mùa Chay 2011 bắt đầu.
Mở đầu, sáng ngày 6-3-2011 Cha quản nhiệm đã đến tham dự cùng các anh chị Dự Tòng.. Dịp nầy Cha chia xẻ về ơn gọi làm con Thiên Chúa, ơn gọi đặc biệt làm linh mục. Cha cũng muốn anh chị Dự Tòng cho biết cảm nghĩ về Đức Tin Công Giáo trước và sau khi tham dự khóa học và sự gặp gỡ Chúa trong trường hợp nào? Được lời như cởi tấm lòng, các anh chị đã trình lên cha tất cả tấm lòng của mình. Đặc biệt bạn trẻ Nguyễn Thái Sơn là người mong được tham dự lớp nầy, em mong mỏi sẽ được tham dự chính thức vào sang năm. Em rất say mê đọc trọn bộ Phúc Âm..
Bầu khí cởi mở và ấm áp nầy lại được hâm nóng trong Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay 2011. Ngày 13-3-2011, Ban Thuờng Vụ Cộng Đoàn cùng ngồi với các anh chị trong suốt buổi sáng. Trong dịp nầy Ông Chủ Tịch đại diện Cộng Đoàn trao cho mỗi anh chị Dự Tòng một Bản Kinh Tin Kính, ước muốn cho tất cả Dự Tòng từ nay sống trọn vẹn niềm tin mà các anh chị đã đuợc Chúa Thánh Thần hướng dẫn, như đã được ghi lại trong bản kinh. Trong dịp nầy, ông trưởng ban Tân Tòng cho trích đọc đoạn Tin Mừng :” Đức Giê-su tại Samari” ( Ga 4:1-42) làm mẫu. Qua đó, ông Truởng Ban đã hướng dẫn các anh chị cách thức mở sách Phúc Âm, tìm hiểu Phúc Âm và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày.
Hôm nay là ngày mà các Dự Tòng bắt đầu một lối sống Đức Tin thật sự và chuẩn bị hành trang để sẳn sàng đón nhận Bí Tích Rửa Tộị và Thêm Sức trong ngày Chúa Phục Sinh.( còn tiếp ) VTB