Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

2016 lctxNĂM THÁNH VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT
 ( Bắt đầu từ mồng 8 tháng 12 năm 2015 đến 20 tháng 11 năm 2016)

(Logo của Năm Thánh Lòng Thương Xót là một minh họa tuyệt vời. Chúa đã trở nên giống hệt con người. Mặt Chúa và mặt người giống hệt nhau. Huống về nhau. Đến nỗi có chung một con mắt. Để từ nay Thiên Chúa nhìn con người bằng chình mắt của con người. Để cảm thông với con người. Để yêu thương con người. Để hoán cải con người. Để từ nay con người nhìn vũ trụ bằng đôi mắt của Thiên Chúa. (Trích bài giảng của Đức TGM Ngô Quang Kiệt tại Đan Viện Châu Sơn.)

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

(Bản dịch tiếng Việt đã được các Đức Giám mục Việt Nam chấp thuận )

Ly Chúa Giêsu Kitô,

Chúa dy chúng con phi có lòng thương xót như Cha trên tri, và ai thy Chúa là thy Chúa Cha.

Xin t cho chúng con thy dung nhan ca Chúa và chúng con s được cu đ.
Ánh mắ
t đy yêu thương ca Chúa đã gii thoát ông Giakêu và thánh Mátthêu khi ách nô l bc tin; làm cho người đàn bà ngoi tình và thánh Mađalêna không còn tìm hnh phúc nơi loài th to; cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chi Chúa, và ha ban thiên đàng cho k trm có lòng hi ci.

Xin cho chúng con được nghe nhng li Chúa đã nói vi người ph n Samaria, như th Chúa đang nói vi mi người chúng con:
“Nế
u con nhn ra hng ân ca Thiên Chúa!”

Chúa chính là gương mt hu hình ca Chúa Cha vô hình, Đng biu l quyn năng ca Ngài trước hết bng s tha th và lòng thương xót:

Xin làm cho Hi Thánh phn chiếu gương mt hu hình ca Chúa trên trái đt này.
Chúa là Đấ
ng phc sinh vinh hin.

Chúa đã mun các tha tác viên ca Chúa
cũng mặ
c ly s yếu đui đ có th cm thông vi nhng người mê mui lm lc, xin làm cho tt c nhng ai tiếp cn vi các ngài đu cm thy h đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và th tha.

Xin sai Thn Khí Chúa đến xc du thánh hiến mi người chúng con, đ Năm Thánh Lòng Thương Xót này tr thành năm hng ân ca Chúa cho chúng con; và đ Hi Thánh Chúa, vi lòng hăng say mi, có th mang Tin Mng đến cho người nghèo, công b s t do cho các tù nhân và nhng người b áp bc, tr li ánh sáng cho k mù lòa.

*

Ly Chúa Giêsu,
nhờ
li chuyn cu ca Đc Maria, M ca lòng thương xót, xin ban cho chúng con nhng ơn chúng con đang cu xin.
Chúa là Đấ
ng hng sng và hin tr cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thn đến muôn đi. Amen.

Đức giáo hoàng Phanxicô

Các Bà Mẹ Công Giáo

Mừng Lễ Bổn Mạng Jan 2, 2015

2016 cbmcg 1

2016 cbmcg

Ban Trị  Sự:

Hội Trưởng:  Anna Nguyễn Thị Loan Hà Điện thoại: (310)619-0132  Email:  halenaraindrop@aol.com

Phó Nội Vụ:  Maria.  Nguyễn thúy Liễu  – Điện thoại: (310)324-7101

Phó Ngoại Vụ:  Anna  Trần thị Sang –  Điện thoại: (310)821-9056     Email: chaujq@gmail.com

Thư Ký:Maria Nguyễn Thị Hồng – Điện thoại: (310)756-4288  Email: nguyenhongbui@yahoo.com

Thủ Quỹ: Maria Ngô Thanh Loan – Điện thoại: (310)532-0997  Email: thanhloanngo@hotmail.com

 

Danh Sách Hi Viên:

1. Maria.  Nguyễn thị Hồng.
2. Maria.  Nguyễn thúy Liễu
2. Anna.   Trần thị Sang
4. Têrêsa.  Trần Đỗ phương Lynn .
5. Têrêsa. Đoàn thị Sa
6. Maria.  Võ Anh Đào (Về Nhà Chúa 3/04/2012)
7. Martha. Trần Xuân Huệ
8. Maria.   Trần thị Sen
9. Têrêsa.  Cao Trúc
10 Têrêsa.  Đỗ Hoa
11. Maria.   Nguyễn  Gương
12. Maria.   Nguyễn  Liên
13. Rosa Maria.Nguyễn .t. Cài
14. Maria.  Đỗ thị Tám
15. Têrêsa Maria.Phạm .t.Anh Mai .
16. Maria. Đinh thị Sa
17. Maria.  Lê thị Mỹ
18.Maria. Trần Mỹ Hằng
19.Maria.Gatarive.Thanh Xuân Đỗ Nguyễn.h.v
20.Maria.Dương thị Vọng (cô Hậu)Hội viên
21.Catherine. Yvang Yến
22.Anna. Đinh thị Tâm
23.Martha. Trần Xuân Hường
24.Têrêsa. Vũ thị Xuyến
25.Gioan Dac.   Vũ Linh
26.Têrêsa. Trần thị Thùy Hương
27.Martha. Nguyễn thị Toan
28.Maria. Bùi thị Tuế (bác Hoàng)Hội viên
29.Maria. Trần Thanh Hương
30.Phạm thị Va
31.Maria. Nguyễn.t.Xuân Hương
32.Maria. Nguyễn Bích Thủy
33.Maria. Đinh thị Thanh
34.Maria. Hoàng thị Nhung
35.Maria. Nguyễn thị Minh Hà
36.Maria. Nguyễn thị Viễn
37.Maria. Trần Nguyễn Hương
38. Nancy Hoàng
39.Maria. Quỳnh Anh Thư
40.Maria. Võ Hồng Phượng
41.Maria. Nguyễn thị Hoa
42.Têrêsa Nguyễn thị Là
43. Maria. Phạm thị Thục
44. Anna.  Phạm Thanh Xuân  Hội viên
45.Maria.  Vũ  thị Châu
46.Bác Lễ (mẹ anh Trí)
47.Agata. Nguyễn Thanh Duyên
48 Maria .Lý thị Liên
49.Madelaine  Trần Irenne
50.Maria. Vũ Thị kim Ngọc
51.Maria. Trần thị Lan
52.Maria. Mã Hải Sơn
53.Maria. Nguyễn thị Thịnh