BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Thường Vụ không phải là một ban ngành Mục Vụ, nhưng là các cộng sự viên của Linh Mục Quản Nhiệm trong việc điều hành, soạn thảo chương trình, thẩm định các đề nghị của Hội Đồng Mục Vụ, phối trí nhân sự và phương tiện yểm trợ các ban ngành mục vụ, để thực hiện các công tác Mục Vụ của Cộng đoàn (trích Đường Hướng Mục Vụ, phê chuẩn ngày 30/05/2004). Down Load Đơn Gia Nhập Cộng Đoàn ( click here )

Ban Thường Vụ (2014 – 2017)

nghiatran

Chủ Tịch Cộng Đoàn:  Ông GioanKim, Trần Trung Nghĩa  Điện thoại: 310-926-6626    Email: nghiatrungtran@yahoo.com

 

ducle

Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
Anh Antôn, Lê Quang Đức 
Điện thoại: 310-848-3612   Email: akducle@yahoo.com

 

thuanho

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
Anh Gioan Baotixita, Hồ Thuận  –
Điện thoại: 310-357-0141  Email: thuanhot@yahoo.com

 

xuan1

Thư Ký: Cô Anna, Phan Thị Xuân  Điện thoại: 310-404-4719  Email: xuanphan019@gmail.com

 

irene1

Thủ Quỹ: Cô Madalena, Trần Irene    Điện thoại: 310-880-6817 Email: irenebosco_trn@yahoo.com

btv2014BĐH và Đức cha Mai Thanh Lương tại CĐ Thánh Phêrô 6/28/2014

Hội Đồng Mục Vụ:

Hội Đồng Mục Vụ là một danh xưng, xuất hiện từ thời Công Đồng Vaticanô II (CD23; AA; AG30), và đã được Bộ Giáo Luật mới 1983, đưa vào khoản 536, 1-2. Hội Đồng Mục Vụ là các giáo dân, “thi hành những thừa tác vụ rất khác nhau, tùy theo ân sủng và những đặc sủng mà Chúa sẽ ban cho họ” (EN 11). Vì thế, các thành viên này sẽ do chính Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn mời gọi, hoặc do những người được Linh Mục Quản Nhiệm ủy thác mời gọi. Dù được ủy thác, chấp nhận hay không, vẫn do quyền quyết định của Linh Mục Quản Nhiệm. Mục Vụ là một trong những nhu cầu then chốt trong đời sống đức tin của giáo dân. Do đó, Hội Đồng Mục Vụ là cánh tay nối dài của Linh Mục Quản Nhiệm, và sẽ không bị ràng buộc bởi thời gian phục vụ…

Hội Đồng Mục Vụ thực hiện các công tác theo sự hướng dẫn của Linh Mục Quản Nhiệm và với sự trợ giúp của Ban Thường Vụ. Ban Thường Vụ không phải là một ban ngành Mục Vụ, nhưng là các cộng sự viên của Linh Mục Quản Nhiệm trong việc điều hành, soạn thảo chương trình, thẩm định các đề nghị của Hội Đồng Mục Vụ, phối trí nhân sự và phương tiện yểm trợ các ban ngành mục vụ, để thực hiện các công tác Mục Vụ của Cộng đoàn (trích Đường Hướng Mục Vụ, phê chuẩn  ngày 30/05/2004). 

logopicĐức cha Mai Thanh Lương và Hội Đồng Mục Vụ tại CĐ Thánh Phêrô 6/28/2014

2014btv

Chương Trình Mục Vụ Tiếng Việt –Tiếng Anh:

Thứ Năm Đầu Tháng:   Chầu TT và Thánh Lễ – 6:30PM-8:00PM
Thứ Sáu Đầu Tháng:  Chầu TT và Thánh Lễ 6:30PM-8:00PM
Chầu Thánh Thể: 9:00PM-10:00PM
Thứ Bảy Đầu Tháng:Thánh Lễ: 6:30AM  Thánh Lễ Chúa nhật (tiếng Việt):
7:00PM chiều thứ bảy hàng tuần
Giờ Giải Tội:
4:00PM-5:00PM thứ bảy hàng tuần
6:30PM-6:50PM thứ bảy hàng tuần
Rửa Tội Trẻ Em: 2:00PM
(Mỗi Chúa nhật thứ ba trong tháng)
Chương Trình Mục vụ Tiếng Anh, Spanish
Sunday: 7:45AM; 9:15AM; 11:00AM, 12:30 (Spanish) and 5:30PM.
Weekdays: Mon – Fri: 6:30AM, 8:00AM, 5:30PM

Danh Sách Mục Vụ Cộng Đoàn:

Cha Quản Nhiệm: LM. F.X Đặng Phượng Hoàng 310-323-8900 Ext: 21
Thầy Phó Tế vĩnh viễn: Giuse Nguyễn Ngọc Long 310-715-2642

1.Ban Điều Hành Cộng Đoàn :
Chủ Tịch:  Anh Trần Trung Nghĩa 310-926-6626
Phó C.T. Nội Vụ: Anh Lê Quang Đức 310-848-3612
Phó C.T. Ngoại Vụ: Anh Hồ Trung Thuận 310- 357-0141
Thư Ký: Chị Phan Thanh Xuân 310-404-4719
Thủ Quỹ:  Chị Trần Bonzo Irene 310-880-6817

2. Ban Chuyên Môn
GB Tran Quoc Bao

Ban Phụng Vụ:

Trưởng Ban: Anh Trần Quốc Bảo
310-533-7370

 

 

 

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: Trưởng Ban: Chị Võ Thị Ngọc Dung 310-634-4452

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Trưởng Ban: Ông Nguyễn V. Hoàng 310-404-8597

Ban Giúp Lễ: Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hữu Lịnh 310-347-7770

Danh Sách Mục Vụ Cộng Đoàn (TT):

Ca Đoàn Thánh Linh: Đoàn Trưởng: Anh Nguyễn Minh Tâm Điện thoại: (714) 232-5026 – Ca Trưởng: Anh Trầm Tú 310-516-2016

Ca Đoàn TN Fatima: Ca Trưởng: Chị Brenda Nguyễn 310-634-2880

Ban Phụng Vũ: Trưởng Ban: Chị Phạm Kim Loan 310-715-2642

Ban Rửa Tội Cho Trẻ Em: Trưởng Ban:Thầy Nguyễn Ngọc Long 310-715-2642

Ban Giáo Lý Tân Tòng: Trưởng Ban: Ông Vũ Quang Thức 310-780-3735

Ban Hướng Dẫn: Trưởng Ban: Ông Vũ Văn Tiến 310-561-9186

Ban Nghi Thức Hôn Phối: Trưởng Ban: Thầy Nguyễn Ngọc Long 310-715-2642

Ban Xã Hội–Tang Chế: Trưởng Ban: Ông Võ Thành Bút 310-323-8809

Ban Thông Tin Mục Vụ: Trưởng Ban: Anh Trần Đình Vương 310-406-6644

Ban Biên Tập: Trưởng Ban: Chị Võ Thị Ngọc Dung 310-634-4452

Ban Âm Thanh: Trưởng Ban: Anh Nguyễn Đức Tuấn 310-531-4653

3. Đoàn Thể

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:
ĐoànTrưởng: Ông Nguyễn Ngọc Úy 310-634-2444

C.T.T.T Hôn Nhân Gia Đình:
Trưởng Nguyền: Ông Bà Kim & Cường Nguyễn

Hội Ơn Gọi:
Hội Trưởng: Ông cố Nguyễn V. Hoàng 310-324-4033

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:
Hội Trưởng Chị Nguyễn Thị Loan Hà 310-619-0132

Hội Đền Tạ:
Hội Trưởng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 310-532-3841

Hội Legio Mariae:
Hội Trưởng: Cô Nguyễn Thị Mỹ 310-323-8809

Phong Trào Cursillo:
LN Trưởng: cô Lý Liên 310-218-3143

4. Giáo Dục
Trung Tâm Giáo Lý & Việt Ngữ:
TT.Trưởng: Nguyễn Hữu Nhơn 310-699-6144

Hội Phụ Huynh Học Sinh:
Hội Trưởng: Trần Hữu Công  310-327-9765

Đoàn Thiếu Nhi Fatima:
Đoàn Trưởng: Peter Châu  310-490-3187

 

Down Load Đơn Gia Nhập Cộng Đoàn ( click here )