Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016

IMG_2862Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016 – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Sau hai tháng tranh tài, với hai trận tranh giải ba-tư và chung kết vào ngày bế mạc, giải Túc cầu 2016 của Cộng Đồng Công Giáo TGP/LA lần đầu tiên đã chính thức khép lại với kết quả như sau:

Vô Địch: Đội Thánh Phêrô – Torrance 
Á Quân: Đội Đức Mẹ Lộ Đức – Burbank
Thứ Ba: Đội Đức Mẹ La Vang – Winnetka

Photo by Vũ Trung Kiên

 

Direct link Kết Thúc Túc Cầu 2016 – Vô Địch: Đội Thánh Phêrô – Torrance

 
(HTML code for webmaster use only)
<embed type=”application/x-shockwave-flash” src=”https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf” width=”600″ height=”400″ flashvars=”host=picasaweb.google.com&hl=en_US&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F113215961410736310159%2Falbumid%2F6304590455021529345%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”></embed>Pherô