Hội Phụ Huynh Học Sinh

Trung tâm Giáo Lý Việt Ngữ & TNF có Ba tổ chức sinh hoạt hỗ tương: – Đoàn thiếu nhi Fatima gồm có các ngành: Ấu sinh, Thiếu sinh, Nghĩa sinh và Huynh trưởng.  – Các lớp Giáo lý: lớp Khai tâm, lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu, lớp chuẩn bị chịu phép Thêm sức, và lớp Thánh Kinh. – Các lớp Việt ngữ: từ mẫu giáo đến lớp năm.  Ban giảng huấn gồm có các Sơ dòng Mến Thánh Giá, phụ trách phần giáo lý cho các lớp khai tâm và xưng tội, rước lễ lần đầu. Các tình nguyện viên phụ trách các lớp còn lại thường là những giáo dân có kinh nghiệm giảng dạy, và một số cựu học sinh của trung tâm là quý anh chị huynh trưởng, đã ra làm việc nay trở lại giúp đỡ đàn em trong tinh thần mến Chúa, yêu người.

Về việc điều hành, Trung tâm may mắn có được các vị trung tâm trưởng hết lòng hy sinh phục vụ: Ông Nguyễn Văn Đang hơn 10 năm dài, Ông Phạm Văn Sinh gần 8 năm,  Ông Trần Trung Nghĩa 6 năm và hiện nay là Ông Jerry Hiếu Mai .

Chung vai sát cánh với Ban Điều Hành Trung tâm là Hội Phụ huynh Học sinh. Trong những năm đầu, Ông Bà Nguyễn văn Đang đã tận tụy lo toan từ việc điều hành trung tâm đến cái ăn thức uống cho các em. Năm 1997, Hội Phụ huynh Học sinh được thành lập để chịu trách nhiệm tài chánh và chăm lo việc ẩm thực; đồng thời yểm trợ tất cả các sinh hoạt khác của Trung tâm. Quý Ông Nguyễn Tiên, Nguyễn Văn Điến, Đinh Huynh Henry, Châu Quyền Jerry, Nguyễn Hữu Nhơn là quý vị Hội trưởng đã đóng góp nhiều công sức trong việc trưởng thành của Trung tâm.

 

phuhuynh2011Lớp RLLĐ 2011

 

 

 

Ban Trị Sự:

Hội Trưởng
Nguyễn Hữu Nhơn
Điện thoại:(310)699-6144
E-mail: just4dnq@hotmail.com

_______________________________________

Hội phó
Châu Quyền Jerry
Điẹn thoại: (310)218-9662
E-mail: chaujq@gmail.com

_______________________________________
Trưởng ban photo
Bảo Trần
Email: billytran675@yahoo.com

(310)533-7370

Giám Thị: Nguyễn Thông
E-mail: lu_nguyen@yahoo.com
_______________________________________
Phó Giám thị
Thuận Nguyễn
E-mail: thuanhot@yahoo.com

phuhuynh