thanh_phero_torrance

Chào Mừng Quý Quan Khách Vào Website Cộng Đoàn

Thánh Phêrô - Torrance

cbmSlider

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

ca doan TL 1

Ca Đoàn Thánh Linh

muatnf(1)

Ban Phụng Vũ

2016CaDoanThanhLinh

Cộng Đoàn Mừng Xuân 2016

tnfTorrance

Thiếu Nhi Fatima Torrance Camping 2015

tnf
mass2015

Diễn nguyện Chúa Giáng Sinh 2015

giangsing2015
2016 First CommunionRetreat

First Holy Communion Retreat 2016

2016 Tan Tong

Tân Tòng và Phép Thanh Tẩy 2016

2016HoiOTT

Hội Cầu Nguyện Ơn Gọi

2016TTGLVN26year

Kỷ Niệm 26 Năm Trung Tâm GLVN & TNF

cdsinhhoat

Sinh Hoạt Cộng Đoàn và Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2016

tnf camp 2016

Thiếu Nhi Fatima Summer Camp 2016

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance
Tổng Giáo Phận Los Angeles
St. Catherine Labouré Church
3846 Redondo Beach Blvd - Torrance, CA 90504

Cập Nhật Rome Report
Cập Nhật Tin Giáo Hội
Thánh Lễ Hàng Ngày

October 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
September 26, 2016 September 27, 2016 September 28, 2016 September 29, 2016 September 30, 2016 October 1, 2016 October 2, 2016
October 3, 2016 October 4, 2016 October 5, 2016 October 6, 2016 October 7, 2016 October 8, 2016 October 9, 2016
October 10, 2016 October 11, 2016 October 12, 2016 October 13, 2016 October 14, 2016 October 15, 2016 October 16, 2016
October 17, 2016 October 18, 2016 October 19, 2016 October 20, 2016 October 21, 2016 October 22, 2016 October 23, 2016
October 24, 2016 October 25, 2016 October 26, 2016 October 27, 2016 October 28, 2016 October 29, 2016 October 30, 2016
October 31, 2016 November 1, 2016 November 2, 2016 November 3, 2016 November 4, 2016 November 5, 2016 November 6, 2016
  • Mừng Lễ Thánh Phêrô June 29, 2016

* Lịch Trình Sinh Hoạt in PDF