thanh_phero_torrance

Chào Mừng Quý Quan Khách Vào Website Cộng Đoàn

Thánh Phêrô - Torrance

cbmSlider

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

ca doan TL 1

Ca Đoàn Thánh Linh

muatnf(1)

Ban Phụng Vũ

2016CaDoanThanhLinh

Cộng Đoàn Mừng Xuân 2016

tnfTorrance

Thiếu Nhi Fatima Torrance Camping 2015

tnf
mass2015

Diễn nguyện Chúa Giáng Sinh 2015

giangsing2015
2016 First CommunionRetreat

First Holy Communion Retreat 2016

2016 Tan Tong

Tân Tòng và Phép Thanh Tẩy 2016

2016HoiOTT

Hội Cầu Nguyện Ơn Gọi

2016TTGLVN26year

Kỷ Niệm 26 Năm Trung Tâm GLVN & TNF

cdsinhhoat

Sinh Hoạt Cộng Đoàn và Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2016

tnf camp 2016

Thiếu Nhi Fatima Summer Camp 2016

2017-retreat

Lớp Rước Lễ Lần Đầu Khóa 2016 - 2017

2017birth

Mừng Sinh Nhật 27 Năm TTGLVN & TNF 2017

2017 tnfCamp

Summer Camp 2017

Monsignor Joseph Nguyen Duc Minh – 1

Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh

Sept. 9 2017

IMG_0008
Dâng Hoa Kính Mẹ - Oct 2017
IMG_4794

Liên Gia Chương Trình Tiến Hôn Nhân Gia Đình 2018

IMG_0154

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Lễ Bổn Mạng Jan. 06,2018

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance
Tổng Giáo Phận Los Angeles
St. Catherine Labouré Church
3846 Redondo Beach Blvd - Torrance, CA 90504