thanh_phero_torrance

Chào Mừng Quý Quan Khách Vào Website Cộng Đoàn

Thánh Phêrô - Torrance

cbmSlider

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

ca doan TL 1

Ca Đoàn Thánh Linh

muatnf(1)

Ban Phụng Vũ

2016CaDoanThanhLinh

Cộng Đoàn Mừng Xuân 2016

tnfTorrance

Thiếu Nhi Fatima Torrance Camping 2015

tnf
mass2015

Diễn nguyện Chúa Giáng Sinh 2015

giangsing2015
2016 First CommunionRetreat

First Holy Communion Retreat 2016

2016 Tan Tong

Tân Tòng và Phép Thanh Tẩy 2016

2016HoiOTT

Hội Cầu Nguyện Ơn Gọi

2016TTGLVN26year

Kỷ Niệm 26 Năm Trung Tâm GLVN & TNF

cdsinhhoat

Sinh Hoạt Cộng Đoàn và Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2016

tnf camp 2016

Thiếu Nhi Fatima Summer Camp 2016

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance
Tổng Giáo Phận Los Angeles
St. Catherine Labouré Church
3846 Redondo Beach Blvd - Torrance, CA 90504

Cập Nhật Rome Report
Cập Nhật Tin Giáo Hội
Thánh Lễ Hàng Ngày

August 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 1, 2016 August 2, 2016 August 3, 2016 August 4, 2016 August 5, 2016 August 6, 2016 August 7, 2016
August 8, 2016 August 9, 2016 August 10, 2016 August 11, 2016 August 12, 2016 August 13, 2016 August 14, 2016
August 15, 2016 August 16, 2016 August 17, 2016 August 18, 2016 August 19, 2016 August 20, 2016 August 21, 2016
August 22, 2016 August 23, 2016 August 24, 2016 August 25, 2016 August 26, 2016 August 27, 2016 August 28, 2016
August 29, 2016 August 30, 2016 August 31, 2016 September 1, 2016 September 2, 2016 September 3, 2016 September 4, 2016
  • Mừng Lễ Thánh Phêrô June 29, 2016

* Lịch Trình Sinh Hoạt in PDF